I never thought I’d

Your arms, your arms

I never thought I’d
Not hold hands, not
understand the ways you
believe, exist,
hurt,

          I
          beg

End the night,
Sleep, see again, tomorrow
Trade chances, I
think I’d want to
Stay with you

Your arms, For a while
I never thought I’d

Miss
the most

*Words plucked from someone’s tweets, rearranged for someone else

Advertisements

Ikaw ang Dagat Ko

Malimit ang tawag ng tubig
Balik-balik ang alon
Ang luha ko ay dagat
Sa kalawakan ng papel

Bawat titik ay tulala
Ang hikbi ay bula
Sa kalaliman, kadiliman
Walang piglas
Nalulunod

Ang buhay ko ay anod
Tahimik
Bago ang unos

Akay ka ng daluyong
Ang tayutay na nagkatawang tao
Ang wangis ng lalim, ng dilim
Ang banayad, ang ragasa
Ang pag-ibig, ang tula

Ikaw ang dagat ko

*Para kay Paul